Presentatie voor Brainport Update

Secure In Air was erg vereerd een presentatie te mogen geven, als Brainport deelnemer, voor een groot gezelschap.
Hierin werd uiteengezet wat de toekomstplannen van de onbemande helikopters zijn en hoe deze op verschillende manieren kunnen bijdragen in de (zoloft kaufen) maatschappij.