De GISapp koppelt data zoals pandinformatie en oppervlaktes aan elkaar

De GISapp geeft gemakkelijk overzicht over daken en status