Bezoek aan Brainport FabLab Eindhoven, 3D printen & rapid prototyping

Vandaag hebben we een kort bezoek gebracht aan het Brainport  FabLab Een innovatieve omgeving waar “ontwikkelen, testen en in kleine oplage produceren van prototypes met computergestuurde gereedschappen voor 3D-printing en lasercutting”. Het 3D printen biedt voor de onbemande helikopters mogelijkheden om snel bepaalde onderdelen te vervaardigen en testen.